- (028) 73 099 939

hệ sinh thái
thông tin truyền thông Medihub

Sứ mệnh - Tầm nhìn

  • Sứ mệnh: MediHub được xây dựng với sứ mệnh trở thành kênh cung cấp thông tin Y Tế đáng tin cậy, kênh đào tạo kiến thức Y tế lớn nhất Việt Nam.
  • Tầm nhìn: Bằng khát vọng, nhiệt huyết cùng với chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, MediHub hướng đến trở thành hệ sinh thái toàn diện với quy mô toàn cầu, kết nối chặt chẽ các đối tượng Bệnh nhân, Nhân viên Y tế, Cơ sở Y tế, Cộng đồng Nhà thuốc.

Giá trị cốt lõi

  • ĐẠO ĐỨC: Đề cao tâm đức trong lĩnh vực thông tin chăm sóc sức khỏe
  • ĐOÀN KẾT: Cảm thông, hỗ trợ nhau tạo nên sức mạnh tập thể vững chắc
  • TRÁCH NHIỆM: Tại MediHub, trách nhiệm và giữ chữ tín luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Chúng tôi cam kết làm việc đúng nguyên tắc, tuân thủ cam kết đã đề ra với khách hàng, đối tác.
  • HỌC TẬP VÀ KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI: MediHub vẫn không ngừng cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình để phục vụ người dân và đồng hành cùng quý đối tác, khách hàng tốt hơn. MediHub tin rằng với những nổ lực không ngừng nghỉ của mình sẽ góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững hơn!
  • HIỆU QUẢ: MediHub cung cấp giải pháp tối ưu nhất phù hợp cho từng khách hàng, đối tác thông qua hệ sinh thái truyền thông của mình. Đảm bảo mang lại hiệu quả tối ưu.

Văn hóa Medihub

  • TÔN TRỌNG KHÁCH HÀNG
  • CON NGƯỜI LÀ TÀI SẢN CÔNG TY
  • KỶ LUẬT

đội ngũ Medihub

Nguyễn Thế Dinh Chủ tịch MediGroup
ĐÀO THỊ HỒNG ĐANG Trưởng bộ phận Account
NGUYỄN TRẦN HÀ MY Trưởng bộ phận Account
Nguyễn Thị Hàn Chi Trưởng bộ phận kế toán
NGUYỄN THANH DANH Trưởng bộ phận Sản phẩm PharmaCom
Dương Hải Trưởng bộ phận Sản phẩm MDCom
Nguyễn Thị Diệu Minh Trưởng bộ phận MediChannel
Huỳnh Ngọc Phước Giám đốc DCS
Trần Văn Minh Trưởng bộ phận phát triển ứng dụng
Huỳnh Minh Nhã Trưởng bộ phận sáng tạo