- (028) 73 099 939

Giới thiệu

MediChannel là Kênh truyền thông Giáo dục sức khỏe mang đến cho người dân thông tin chăm sóc sức khỏe
chính thống, đa dạng và chuyên sâu

dịch vụ

Đơn vị liên kết

Thông tin liên lạc

Hotline: (028) 73 099 939