- (028) 73 099 939

Nền tảng trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam dành cho
Cộng đồng Nhân viên Y tế

dịch vụ

doanh nghiệp đồng hành được gì?

  • Tiếp cận, tương tác trực tiếp với Nhân viên y tế
  • Xây dựng nhận thức và uy tín thương hiệu
  • Tổ chức Hội thảo/Sự kiện và tài trợ
  • Chia sẻ các nghiên cứu, kiến thức y khoa mới

Khách hàng tiêu biểu

Thông tin liên lạc

Hotline: (028) 73 099 939