- (028) 73 099 939

DCS - Digital Communication Solution – Cung cấp giải pháp toàn diện về Truyền thông Y tế cho các Cơ sở Y tế
trên toàn quốc. Giải pháp linh động phù hợp đa dạng nhu cầu của CSYT. Kinh nghiệm triển khai và vận hành hơn 40 bệnh viện trên toàn quốc với các dịch vụ: Màn hình Truyền thông
tại bệnh viện, Hệ thống chỉ đường trong bệnh viện,
Bộ tiếp nhận đánh giá của người dân về chất lượng bệnh viện, …

DỊCH VỤ

  • Hệ thống Màn hình Truyền thông
  • Hệ thống Trạm chỉ đường
  • Hệ thống phát sóng mạng không dây